Desen / Pictură

Profesor coordonator: Stana Daniela

Oferta educațională a cercului Desen-Pictură este variată și flexibilă, tratează tematici diverse cu accent pe aplicație. Se folosesc tehnici diferite de lucru: de la pictură în tempera și acrilic la tehnici mixte sau colaj, de la grafică în creion, cărbune sau pastel la tehnici de gravură. Copiii învață să se exprime cu ajutorul limbajului plastic și al teoriei culorilor, își valorifică creativitatea și aptitudinile artistice. Cercul de Desen-Pictură oferă câmp deschis manifestării spiritului de inițiativă și creativității, valorificând potențialul intelectual și aptitudinile artistice de care dispun copiii, știut fiind că, în societatea actuală, avem nevoie de viitoare personalități capabile să se exprime liber și să gândească în afara șabloanelor. În domeniul creației plastice copiii – încă de la vârste fragede – pot îndeplini un act de creație personal, impunându-și propria lor viziune despre lumea înconjurătoare exprimând spontan universul lor interior, care sfârșește prin a te emoționa estetic. Un rol important în formarea judecății de valoare față de esteticul din artă și din ambient îl au vizitele la muzee și galerii de artă, participările la vernisaje, precum și schimburile de ideii din atelier sau din taberele de creație despre lucrările proprii și ale colegilor.

Nu exista articole disponibile.