Gimnastică aerobică (Pecica)

La acest cerc de la vârstele 4, 5 și 6 ani se învață elementele de bază ale gimnasticii (rostogoliri, podul de jos și de sus, variante de sfori, elemente acrobatice), variante de mers și de sărituri, jocuri dinamice în scopul orientării în spațiu a copilului, exerciții specifice pentru dezvoltarea ritmului muzical. De la cl. 0, I și a II-a se trece la pașii de bază ai gimnasticii aerobice, elemente de bază cu dificultate la nivelul vârstei, combinații de pași și combinații de elemente, toate cuprinse într-un exercițiu executat pe fond muzical. Paralel se execută și elemente acrobatice dinamice și statice, sărituri la trambulină, exerciții aplicativ-utilitare, exerciții pentru dezvoltarea fizică generală. Pentru aceste grupe vor fi organizate diferite spectacole și lecții deschise la care părinții participă cu plăcere. La clasele mai mari toate aceste noțiuni învățate vor fi consolidate, iar cu grupa de performanță se trece la perfecționarea celor învățate. Grupa de performanță va fi formată din copii care au calități deosebite pentru a practica acest sport, iar selecția va fi făcută după criterii bine stabilite de către profesorul coordonator al cercului Aceasta grupă de performanță reprezintă Palatul Copiilor la concursuri județene, interjudețene, naționale și internaționale. Cu elevii claselor IX-XII se vor ține ore de gimnastică aerobică de întreținere, care prevede antrenamente de tonifiere și remodelare a întregului corp, dezvoltarea eficientă a musculaturii, creșterea mobilității articulațiilor și îmbunătățirea posturii corpului.

Nu exista articole disponibile.