Cultură și civilizație Engleză (Pecica)

Profesor coordonator: Mistor Anca Ramona

Învățarea limbii engleze ne oferă multe perspective, cum ar fi comunicarea într-o limbă globală, accesul la Internet, susținerea unor examene în limba engleză, precum și posibilitatea continuării studiilor în străinătate.

Activitățile propuse la cerc sunt menite să-i plaseze pe elevi în situații de comunicare similare celor din viața reală, stimulându-le astfel dorința de a interacționa verbal cu cei din jur și totodată încrederea în sine. Prin cântece, poezii și jocuri, stârnim dorința de a învăța și de a face atmosfera de lucru să fie cât mai relaxantă și plăcută.

Cercul își propune familiarizarea elevilor cu sunetele limbii engleze, stimularea interesului pentru studiul culturii și limbii engleze, dezvoltarea capacității de receptare și exprimare orală similare celor din viața reală, precum și spiritul de observație, gândirea reproductivă și creativă.

Se pot înscrie copii cu vârstele 4-18 ani.

Vă aștept cu mult drag!

Join … and you won’t be sorry!

Nu exista articole disponibile.