Invitație și regulament Concursul Național „Știința ca o joacă”

Palatul Copiilor Arad vă invită, în perioada 23 – 25 martie 2023, la ediția a IX-a a Concursului Național Interdisciplinar ȘTIINȚA CA O JOACĂ, activitate ce propune familiarizarea elevilor cu aspectele ludice în care pot fi implicate competenţele de proiectare, inovare, realizare şi utilizare a unor echipamente şi informaţii din domeniul ştiinţific. Concursul este cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale și Internaționale fără finanțare din partea Ministerului Educației 2023, poziția 64.

Activitatea se adresează elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, proveniţi de la instituţii de învăţământ formal și nonformal, care doresc să-şi diversifice aria de cunoştinţe, dezvoltate în cadrul învăţământului formal și se va derula pe trei secţiuni, cu participare directă, indirectă și online, pe durata a 3 zile, prima zi va fi destinată concursului online de matematică distractivă și științe ale naturii, a doua și a treia zi vor fi destinate abilităților practice și concursului direct de matematică distractivă și științe ale naturii. Pentru înscriere cadrul didactic coordonator va completa Fișa de înscriere din formularul transmis de organizatori.

Concursul cu participare directă se desfășoară în datele de datele de 24 și 25 martie pe următoarele secțiuni:

  • matematică distractivă și știintele naturii care va consta într-o probă scrisă pe fișe de concurs, fiecare participant având la dispoziţie 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Pot participa elevi din clasele 0 – IV și clasele V – VIII și liceu. La concursul direct vor participa elevii calificați la etapa județeană și care provin de la instituții școlare din județul Arad și din județele participante, care-și exprimă dorința pentru participare directă. Proba se va desfășura în format de Google Meet, audio-video, cadrul didactic coordonator va primi link-ul de Meet cu o zi înainte, astfel ca acesta să poată fi accesat la începerea probei. Conectarea va fi deschisă pe toată perioada desfășurării concursului.
  • abilități practice unde echipajele, unul pentru fiecare cadru didactic, înscrise în concurs, vor fi distribuite în ateliere de lucru, în urma tragerii la sorţi a unei teme de proiect ce urmează să îl realizeze în 90 de minute. Proiectul va consta în utilizarea cât mai eficientă a unor materiale reciclabile, pe care le vor primi la intrarea în concurs. Pot participa elevi din clasele 0 – IV, clasele V – VIII și IX – XII, calificați în urma Concursului județean „În așteptarea lui Moș Crăciun”. Proba se va desfășura în data de 25 martie 2023.

Secțiunea online se va desfășura în data de 23 martie și presupune completarea unui test pentru nivelul de pregătire 0 – XII, de către elevii calificați la Concursul județean ”Vreau să fiu cercetător și care au cunoștințe medii în utilizarea calculatorului și pot să rezolve un chestionar pus la dispoziție de organizatori, elevi care nu pot ajunge fizic la etapa națională și care nu sunt din județul Arad. Proba se va desfășura în format de  Google Meet, audio-video, cadrul didactic coordonator va primi link-ul de Meet cu o zi înainte, astfel ca acesta să poată fi accesat la începerea probei. Conectarea va fi deschisă pe toată perioada desfășurării concursului. Concursul se va desfășura pe două secțiuni: matematică distractivă și științe, iar testele (chestionarele) vor fi rezolvate într-un interval de 1 oră, pe pagina pusă la dispoziție de organizatori.

Secţiunea indirectă include ca activitate interdisciplinară prezentări în PowerPoint cu tema Lacurile, refugiu turistic sau ecosistem protejat? pe categorii de vârstă clasele V – VIII și liceu. Lucrările înscrise în concurs vor fi expediate pe adresa de e-mail stiintacaojoaca@gmail.com, data limită fiind 20 martie 2023. Lucrările sosite după această dată nu vor putea fi înscrise în concurs.

Pentru a participa la etapa națională, cadrele didactice coordonatoare vor completa un formular online, al cărui link va fi expediat o dată cu regulamentul. Ulterior cadrele didactice vor fi anunțate de programul de desfășurare pentru concursul online și pentru cel direct.

În urma jurizării se vor acorda diplome pentru locurile I, II și III într-o pondere de 25 % din numărul participanților. Documentele pentru cadrele didactice coordonatoare vor fi expediate până la finalul anului școlar 2022-2023.

invitatie stiinta

Share

Articole similare