Lista posturilor didactice pentru care se organizează testate pentru personalul fără studii corespunzătoare postului

PALATUL COPIILOR ARAD
NR.63/18.01.2024
LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ
TESTARE PENTRU  PERSONAL DIDACTIC FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI, AN ŞCOLAR 2023-2024
Nr. crt. COD POST Localitatea Unitatea de învățământ indiferent de statutul juridic Unitatea de învățământ cu personalitate juridica de care apartine Nivelul de învățământ Disciplina postului Ore tr. Comun Ore CDS Perioada de înscriere la testare
(Depunere dosare)
Locul de preluare a dosarelor de înscriere la concurs Data și ora desfășurării probei scrise Data și ora desfășurării interviului Locul de desfășurare a testării Avize, atestate necesare Nr. membri în Comisia de evaluare SOLICITATI DE LA ISJ Nr. membri în Comisia de contestatii SOLICITATI DE LA ISJ
1 S09_3 ARAD CLUBUL COPIILOR SANTANA PALATUL COPIILOR ARAD CLUBURILE COPIILOR DANS POPULAR 18 0 22.01.2024 – 23.01.2024 PALATUL COPIILOR ARAD 26.01.2024;  ORA 9:00 26.01.2024; ORA 13:00 PALATUL COPIILOR ARAD NU 0 0
NOTA: desfășurarea testării pentru ocuparea posturilor  de către personal didactic fără studii corespunzătoare postului, se organizează numai în cazul în care posturile nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat.
DIRECTOR, SECRETAR,
prof. LUNG IOANA-TEODORA Florea Cristiana
L.S.

Share

Articole similare