Post disponibil, cercul dans popular, Clubul Copiilor Sântana

LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ
TESTARE PENTRU  PERSONAL DIDACTIC FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI, AN ŞCOLAR 2023-2024
Nr. crt. COD POST Localitatea Unitatea de învățământ indiferent de statutul juridic Unitatea de învățământ cu personalitate juridica de care apartine Nivelul de învățământ Disciplina postului Ore tr. Comun Ore CDS Perioada de înscriere la testare
(Depunere dosare)
Locul de preluare a dosarelor de înscriere la concurs Data și ora desfășurării probei scrise Data și ora desfășurării interviului Locul de desfășurare a testării Avize, atestate necesare Nr. membri în Comisia de evaluare SOLICITATI DE LA ISJ Nr. membri în Comisia de contestatii SOLICITATI DE LA ISJ
1 S12_06 ARAD CLUBUL COPIILOR SANTANA PALATUL COPIILOR ARAD CLUBURILE COPIILOR DANS POPULAR 18 0 12.02.2024 – 13.02.2024 PALATUL COPIILOR ARAD 16.02.2024;  ORA 9:00 16.02.2024; ORA 13:00 PALATUL COPIILPOR ARAD NU 0 0
NOTA: desfășurarea testării pentru ocuparea posturilor  de către personal didactic fără studii corespunzătoare postului, se organizează numai în cazul în care posturile nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat.
DIRECTOR, SECRETAR,
prof. LUNG IOANA-TEODORA Florea Cristiana
L.S.

 

PALATUL COPIILOR ARAD
NR. 143 /08.02.2024
LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU CALIFICATI
IN UNITATEA DE INVATAMANT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
Nr. crt. COD POST Localitatea Unitatea de învățământ indiferent de statutul juridic Unitatea de învățământ cu personalitate juridica de care apartine Nivelul de învățământ Disciplina postului Ore tr. Comun Ore CDS Perioada de înscriere la concurs
(Depunere dosare)
Locul de preluare a dosarelor de înscriere la concurs Proba practică necesară Proba orală necesară Data, ora și locul de desfășurare a  probei practice / orale Data și ora desfășurării probei scrise Locul de desfășurare a concursului Avize, atestate necesare Nr. membri în Comisia de evaluare SOLICITATI DE LA ISJ Nr. membri în Comisia de contestatii SOLICITATI DE LA ISJ
1 S12_06 ARAD CLUBUL COPIILOR SANTANA PALATUL COPIILOR ARAD CLUBURILE COPIILOR DANS POPULAR 18 0 12.02.2024 – 13.02.2024 PALATUL COPIILOR ARAD DANSURI POPULARE (PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR) ROMANA 15.02.2024; ORA 9:00 16.02.2024; ORA 9:00 PALATUL COPIILOR ARAD NU 0 0
NOTA:Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă se va planifica de către unitatea de învățământ și se va comunica personalului didactic înscris la concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea acestei probe
DIRECTOR, SECRETAR,
prof: LUNG IOANA TEODORA Florea Cristiana
L.S.

Documentul în format pdf poate fi vizualizat aici.

Share

Articole similare